Psykososialt - hva vil du høre om?

Presentasjonene på dagen 13. Sept ønsker vi skal treffe best mulig hva deltakerne ønsker å høre og lære om. Regner med at alle vet ganske mye allerede. For å spisse det mer kan du her legge inn opp til fire tema innen psykososiale utfordringer, som angst, depresjon, sosiale roller, eller detaljer som du ønsker belyst.  Kan være hva som helst, stort og smått. Hvis mange ønsker det samme kommer det med.  Legg inn en overskrift - deretter en kort forklaring på mer presist hva du er ute etter. Du kan legge inn inntil fire slike. Ønsker du å legge inn færre, så bare skriv "nei" som overskrift.

Takk for at du bidrar!!

Problemer eller spørsmål: kontakt Stein Arne Rimehaug, RKR, sterim@sunnaas.no, 48010145


Simply fill in the boxes below (with reference to the email sent to you by the organiser) and click submit:


Simply fill in the boxes below (with reference to the email sent to you by the organiser) and click submit:

Please note: Well Sorted is not responsible for the content of external websites. Tread with caution!


First Title:

50 Characters Left

First Description:

255 Characters Left

Second Title:

50 Characters Left

Second Description:

255 Characters Left



Third Title:

50 Characters Left

Third Description:

255 Characters Left



Fourth Title:

50 Characters Left

Fourth Description:

255 Characters Left





I allow Well Sorted to store the information submitted here for the purposes of running this study and understand the study owner will also be able to see this information.